De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt getoetst of de leden zich houden aan de wet- en regelgeving en de privacy gedragscode, met als doel de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen. Leden zijn verplicht om 4 keer per jaar deel te nemen aan de ledenvergaderingen.

Particulier onderzoeksbureau Research & Answers Rotterdam is erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB-nummer 1745), aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gelegitimeerd door Politie en voorzien van een geldig legitimatiebewijs.

Voor meer informatie zijn we te bereiken via ons contactformulier, per e-mail via info@ra-rotterdam.com. Wilt u liever persoonlijk contact dan zijn we te bereiken op telefoonnummer +31 640812043.

Uiteraard wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld en zullen we nooit, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, gegevens aan derden verstrekken.