Fraudeonderzoek

Steeds vaker worden ondernemers slachtoffer van externe -of interne fraude. Onze specialisten houden zich bezig met het voorkomen -of beperken van schade als gevolg van frauduleuze activiteiten. U kunt hierbij o.a. denken aan bedrijfsspionage, verzekeringsfraude, falsificaties. Ons onderzoek is erop gericht om bewijzen te verzamelen. U wilt misschien aangifte doen bij de politie, of u wilt afscheid van een medewerker nemen in een juridische procedure.

Interne diefstal

Werknemers verdienen het vertrouwen van hun werkgever. Helaas komt ook diefstal regelmatig voor onder personeel, waardoor u het vertrouwen in uw medewerkers kunt verliezen. Het zorgt voor een slechte werksfeer en tast mogelijk uw imago aan. Of uw bedrijf kwetsbaar is voor diefstal hangt van een aantal factoren af. De bedrijfsomvang, de sector waarin u werkt, maar ook wanneer er sprake is van personeelstekort bent u extra kwetsbaar. Om een diefstal te bewijzen, moet er bewijsmateriaal worden verzameld. Dit kan door technische middelen in te zetten die de onregelmatigheden of diefstal kunnen vastleggen, we zorgen dat de privacy van medewerkers hierbij niet onnodig wordt geschonden. Ontslag wegens diefstal is niet eenvoudig. Het ontslag moet in verhouding staan tot het vergrijp en er moeten harde bewijzen zijn. De kantonrechter kijkt op verschillende manieren naar een situatie om tot een oordeel te komen. Het is dus van belang om gedegen onderzoek te laten doen wanneer er een vermoeden is van diefstal. We houden bij een onderzoek rekening met alle juridische aspecten.

Digitaal onderzoek

Digitale sporen worden achtergelaten op internet, uw computer en mailbox en spelen een grote rol tijdens een rechercheonderzoek naar bedrijfsspionage, bedrijfsfraude, vervalsing van e-mails en hacken. Digitaal rechercheren is een van de expertises van ons bureau.  De door ons opgemaakte rapportage kan dienen als rechtmatig bewijs in een strafrechtelijke -of civiele procedure.

Woonfraude

Er zijn meerdere vormen van woonfraude. U kunt hierbij denken aan illegale onderverhuur, uitkeringsfraude, hennepteelt et cetera. Heeft u te maken met -of het vermoeden van woonfraude neem dan contact met ons op. Wij onderzoeken uw melding en verzamelen bewijsmateriaal.

Ziekteverzuimcontrole

Wist u dat bijna 15% van de ziekmeldingen onterecht zijn? Dit kost uw organisatie veel geld en tijd. Bij ernstige verdenking van onterechte ziekmelding mag u volgens de wet een onderzoek uitvoeren. Wilt u een onderzoek in laten stellen naar het ziekteverzuim van uw medewerker? Dan maken we een plan van aanpak met een kostenberekening. U zult zien dat de kosten van het onderzoek ruimschoots opwegen tegen de kosten van het onrechtmatig ziekteverzuim.

Verhaalszaken

Doordat we internationaal werken, kunnen we in binnen- en buitenland verhaal onderzoek doen voor instanties, bedrijven en particulieren. Verzwegen vermogen of het achterhalen van de werkelijke identiteit is een van de zaken die we voor u kunnen oppakken. Als er sprake is van een vordering op iemand, bent u voornemens gerechtelijke stappen te ondernemen om deze vordering te verhalen, bekijk dan eerst de beslagleggingsmogelijkheden. Wij kunnen dit voor u doen. Vanwege de complexiteit, is een intakegesprek noodzakelijk.

Screening en antecedentenonderzoek

Steeds meer ondernemers gaan tegenwoordig het arbeidsverleden van toekomstige medewerkers na voordat er een contract wordt aangeboden. Vooral bij integriteitsgevoelige functies is dit van essentieel belang. We verrichten een antecedentenonderzoek en pre-employment screening waardoor u een afgewogen keuze kunt maken. Onze screening is bedoeld om problemen en teleurstellingen met toekomstige medewerkers zoveel mogelijk uit te sluiten. We onderzoeken in hoeverre er sprake is van onvolkomenheden die van invloed kunnen zijn op de uitoefening van de functie, 100% garantie kunnen we u niet geven. Het gaat hierbij om risicobeperking.

Voor meer informatie zijn we te bereiken via ons contactformulier, per e-mail via info@ra-rotterdam.com. Wilt u liever persoonlijk contact dan zijn we te bereiken op telefoonnummer +31 640812043.

Uiteraard wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld en zullen we nooit, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, gegevens aan derden verstrekken.